Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Stat de funcții al personalului primăriei Comuna Fârdea 2023