Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, planul de integritate