Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

PLAN DE INTEGRITATE, DECLARAȚIE ASUMARE AGENDĂ DE INTEGRITATE