Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă