Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI,PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE