Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice