Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Indicatorii privind execuția bugetelor locale pentru trimestrul IV anul 2020