Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

BILANT LA 31.12.2016