Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Situatia veniturilor si cheltuielilor 2012