Primăria Comunei Fârdea, Timiș county

Stat de funcții al personalului primăriei Comuna Fârdea 2023