Primăria Comunei Fârdea, Timiș county

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ