Primăria Comunei Fârdea, Timiș county

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI,PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE