Primăria Comunei Fârdea, Timiș county

Decisions of the Deliberative Authority


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
09/02/2024 15 HOTĂRÂREA Nr.15 privind aprobarea principalelor manifestări culturale care se desfășoară în comuna Fărdea în anul 2024 normativ
09/02/2024 14 HOTARÂREA Nr. 14 privind aprobarea utilizarii sumei de 70,25 mii lei din fondul de rulment pentru secțiunea de dezvoltare normativ
09/02/2024 13 HOTĂRÂREA Nr.13 privind utilizarea sumei de 70,25 mii lei din fondul de rulment pentru următoarele obiective de investiții in anul 2024 normativ
09/02/2024 12 HOTĂRÂREA Nr.12 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local către Școala Gimnazială Fârdea în anul 2024 pentru naveta cadrelor didactice si pentru plata profesorilor metodiști normativ
09/02/2024 11 HOTARÂREA Nr. 11 privind aprobarea ramânerii definitive la secțiunea dezvoltare a sumei de 96,07 mii lei (96.065,46 lei) din care s-au folosit 89,73 mii lei ( 89,726 lei ) în anul 2023 normativ
09/02/2024 10 HOTĂRÂREA Nr. 10 privind închiderea exercițiului bugetar pentru anul 2023 normativ
25/01/2024 9 HOTĂRÂREA Nr.9 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului cu privire la elaborarea/revizuirea PUG și RUL aferent,precum și aprobarea formei preliminare a documentației de urbanism PUG și RUL aferent comunei FÂRDEA,județ TIMIȘ normativ
25/01/2024 8 HOTĂRÂREA NR.8 privind aprobarea participării COMUNEI FÂRDEA la proiectul ”Centru de închiriere biciclete –în construcții provizorii tip.containere” component al proiectului „GrOw up biking to the Stars – cross-border cycLing development IN the border reGion”, acronim „GOSLING”, finanţat în cadrul primului apel de proiecte al Programul Interreg VI-A România-Ungaria pentru perioada 2021-2027 normativ
25/01/2024 7 HOTARÂREA Nr.7 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2023 normativ
25/01/2024 6 HOTARÂREA Nr.6 privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Fârdea normativ
25/01/2024 5 HOTĂRÂREA Nr. 5 privind aprobarea achiziționării servicii de consultanță /asistență/ reprezentare juridică în vederea apărării intereselor UAT Comuna Fârdea, Primăriei comunei Fârdea, Consiliului Local al comunei Fârdea, Comisiei Locale de Fond Funciar Fârdea în fața instanțelor de judecată având ca obiect acțiunii în constatarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale și alte acțiuni similar contractului. normativ
25/01/2024 4 HOTĂRÂREA Nr.4 privind validarea Hotarârii AGA ADID Timiș-Zona 4 Făget nr.16/19.12.2023 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractului de servicii prin negociere directă, fără publicare, pe motive de urgență, cu operatorul de salubrizare pentru colectarea deșeurilor municipale pe Zona 4 – Făget și de aprobare a Contractului pentru delegarea de gestiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 4 – Făget din județul Timiş, nr. 10529/29.12.2023 normativ
25/01/2024 3 HOTĂRÂREA Nr.3 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Fârdea pentru anul 2024 și programul de achiziții publice pentru anul 2024 normativ
12/01/2024 2 HOTĂRÂREA Nr .2 privind revocarea HCL Fardea nr.14/26.01.2023 privind aprobarea ambelor planse din PUG nr.5/2004 Fardea cu denumirea “Localitatea Fardea- Reglementari” care definesc conturul de intravilan extins al localitatii Fardea normativ
12/01/2024 1 HOTĂRÂREA NR.1 privind organizarea rețelei școlare în comuna Fârdea pentru anul 2024-2025 normativ