Primăria Comunei Fârdea, Timiș county

GRAD DE REALIZARE A VENITURILOR SI RIGIDITATEA CHELTUIELILIO