Primăria Comunei Fârdea, Timiș megye

Stat de funcții al personalului primăriei Comuna Fârdea 2023