Primăria Comunei Fârdea, Timiș megye

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI,PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE