Primăria Comunei Fârdea, Timiș megye

GRAD DE REALIZARE A VENITURILOR SI RIGIDITATEA CHELTUIELILIO