Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

PV -Completare Birouri electorale cu reprezentanții partidelor politice