Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Pv afisare + pv respingere complectare birou electoral