Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Investiții PNRR- Reabilitare clădire administrativă în localtatea Gladna Montană