Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

GRAD DE REALIZARE A VENITURILOR SI RIGIDITATEA CHELTUIELILIO