Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

Venituri -Cheltuieli